Kutatók

Név Kutatási téma
Balogh Csilla, PhD
tudományos munkatárs
makroszkópikus vízi gerinctelenek, inváziós fajok, monitoring, biodiverzitás, haltáplálék szervezetek
Bernát Gábor, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
algák, cyanobacterium, fluoreszcencia
Bíró Péter, az MTA rendes tagja
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, halak, Balaton
Boros Emil PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökológia, limnológia, vízimadarak, zoológia, konzervációbiológia
Boros Gergely, PhD
tudományos főmunkatárs
ökológiai sztöchiometria, trofikus interakciók, mezokozmosz kísérletek,
Boross Nóra Judit
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia, halökológia, ökofiziológia
Csősz Sándor, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
hangyák, biodiverzitás, taxonómia, fenotipikus plaszticitás, szociálparazitizmus
Czeglédi István, PhD
tudományos munkatárs
halegyüttesek szerveződése, inváziós fajok kutatása
Dobosy Péter, PhD
tudományos munkatárs
környezeti kémia, analitikai kémia
Elekes Károly, az MTA doktora
kutató professzor emeritus
kemorecepció, érzőrendszerek, puhatestűek, növény-állat interakció, magatartás, alkalmazkodás, kémiai-ökológia, összehasonlító neurobiológia
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés, csírázás, magprodukció
Erős Tibor, PhD
BLI igazgató
tudományos tanácsadó
halökológia, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Fábián Virág Adrienn
tudományos segédmunkatárs
ökológiai hálózatelemzés, táplálékhálózatok elemzése, csoportdinamika
Felföldi Tamás
tudományos munkatárs
Felpécziné Farkas Anna, PhD
tudományos főmunkatárs
felszíni vizek környezetállapotának értékelése, biomonitoring, bioindikáció, ökotoxikológia
Prof. G.-Tóth László, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
Gál Blanka, PhD
tudományos segédmunkatárs
vízi makrogerinctelenek, vízi ökológia, természetvédelmi biológia
Győri János, PhD
tudományos főmunkatárs
neonikotinoidok, metabolit, ökotoxikológia, biomarker, acetilkolin, P2X receptorok

Oldalak